Opiskelijoille

TAMK SalesHackers on moderni digitaalisen markkinoinnin ja myynnin oppimiskonsepti, jossa yhdistyy digitaalinen ja perinteinen myyntiosaaminen. Opiskelijat tekevät viiden viikon aikana myyntiprojektin noin viiden opiskelijan tiimeissä, joten myös tiimityötaidot ovat tärkeässä osassa kurssia. Myyntiä tehdään opiskelijatiimin valitsemalle toimeksiantajayritykselle, oikealla tuotteella ja oikeille asiakkaille.

Tämä opintokokonaisuus on suunnattu Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille, jotka haluavat oppia modernin myynnin taitoja tiimissä myyntihakkeroinnin hengessä. Opintosuuntauksellasi ei ole niinkään väliä, tärkeintä on motivaatio ja innostus oman myyntiosaamisen kasvattamiseen.

Myyntiprojektista

Myyntiprojekti toteutetaan syksyisin osana myyntiosaamiseen painottuvia tradenomiopintoja.   Ilmottautumisaika kurssitoteutukselle on kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Kurssin kesto on syyslukukauden ajan.

TAMK SalesHackers -opiskelijat tekevät myyntiprojektin noin viiden hengen tiimeissä. Tiimit suunnittelevat sekä toteuttavat myynti- ja markkinointiaktiviteetteja hankkimalleen toimeksiantajalle. Lisäksi projektin aikana ja päätteeksi seurataan täyttyneitä tavoitteita eri mittareiden kautta. Opiskelijat valitsevat itselleen sopivan yrityksen toimeksiantajaksi myyntiprojektiin.

Opintokokonaisuus on suunnattu Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille, jotka haluavat oppia modernin myynnin taitoja tiimissä myyntikilpailun hengessä. Opintosuuntauksellasi ei ole niinkään väliä, tärkeintä on motivaatio ja innostus oman myyntiosaamisen kasvattamiseen.

 

Kurssin sisältö

  • Myyntiprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Moderni myynti (markkinointi- ja myynnin automaatiojärjestelmän, HubSpotin, avulla)
  • Myynnin- ja markkinoinnin mittaaminen ja seuranta
  • Asiakkuuksien hallinta (CRM, HubSpot)
  • Tiimioppiminen

Tehtävät

  1. TEHTÄVÄ: Myyntisuunnitelma (projektisuunnitelma)
  2. TEHTÄVÄ: Myyntihakkerointi (markkinoinnin ja myynnin aktiviteetit)
  3. TEHTÄVÄ: Loppuraportti ja pitchaus

Arvionti on asteikolla 1-5.

 

 

Vauheet:

1. SUUNNITTELU JA VALMISTAUTUMINEN
Projektisuunnitelma ja toimeksiantajan hankinta
HubSpot järjestelmään tutustuminen

2. MYYNNINHAKKEROINTI
Digitaalisen markkinointi- ja myyntiprojektin toteuttaminen ja seuranta

3. TULOKSIEN ESITTÄMINEN JA RAPORTOINTI
loppuraportti ja pitchaus